Szabadon  választott  foglalkozások  Óratervei

/szakkör-érdeklődési kör/

Bibliakör  (etikai-nevelés) 1

Számítástechnika  szakkör.. 2

Kommunikációs szakkör.. 4

fotó – video érdeklődési kör.. 6

Honismereti szakkör.. 8

Háziasszonyképző szakkör.. 9

Kertész szakkör.. 10

Foci  érdeklődési kör.. 11

Kosár  érdeklődési kör.. 12

Kondi érdeklődési kör.. 13

Barkács  szakkör.. 14

Revü - Tánc – Musical  érdeklődési kör. 15

Úszás érdeklődési kör.. 16

Életmód  érdeklődési kör.. 17

   Gépírás  - Kezdő szakkör…………………………………………………………………..      19

 

   Gépírás  - Haladó szakkör………………………………………………………………..       21

 

 

 

 

 

Bibliakör  (etikai-nevelés)

 

Óraszám: heti 1 óra

 

Cél:                            - hit erősítése

                                   - erkölcsös életre útmutatás

 

Követelmény:                         - keresztyén élet gyakorlása                                       

 

Tankönyv:                  - Biblia

                                   - Kis Káté, Nagy Káté

 

Tananyag:                                                    ÓRASZÁM

                       

 

10 parancsolat                                                            16 óra

 

Hiszekegy                                                                     6 óra

 

Miatyánk                                                                    14 óra                                                                                                                        36 óra

 

 

                       

 

 

Számítástechnika

Szakkör

 

Óraszám: heti 1 óra

 

A szakkör célja:         - a számítógép használata a mindennapi élet különböző területein.

- a szövegszerkesztő / WORD / ismerete.

- a táblázatkezelő / EXCEL / ismerete.

- az iskolai számítógépes ismeretek begyakorlása.

 

Tankönyvek:              Mindenkinek a PC–ről!

 

TÉMAKÖRÖK:                                                             ÓRASZÁM

 

WORD alapismeretek:

billentyűzet / klaviatúra / használata:

betűk, számok, billentyűk szerepe.                                          2 óra

Papír méretének és állásának beállítása.

/ Fájl - Oldalbeállítás - Minta - Kötés /                                    1 óra

Szöveg „láthatása” . / Nézet -  normál, nyomtatott, .../  1 óra

Margók és azok szerepe. / Fájl - Oldalbeállítás - Margók

szövegrész határok - Eszközök - beállítások - csak     nyomtatott formában. /

A látható kép mennyisége, mérete. / %-os beállítás /   

Mutat - Rejt ikon szerepe.                                                      1 óra

Enter funkció: bekezdés zárás / bekezdés - 2 Enter közti rész /

Shift + Enter - új sor

Ctrl + Enter - új oldal

Esc - menekülés                                                                     1 óra

A szöveg igazítása: / balra - jobbra - középre - sorkizárt /

Visszavonás - visszaállítás                                                       1 óra

Font készlet : betű készlet - betű nagyság  (1 - 1638 közt)

            / Formátum - Betű - különlegességek /

            / Rejtett betűk - dolgozatnál alkalmazás /

            / „ F „ ; „ D „; A „ ikonok /                                          2 óra

Kijelölés - módosítások.  / hasáb kijelölés - bal Alt + egér /

Javítások a szövegben:             - Delete - Back Space

Pótlások a szövegben: kurzor mozgatással                               1 óra

Beszúró - Átíró üzemmód / Insert gombbal /

Fattyú sorok - árvasorok.

            / Formátum - Bekezdés - szövegbeosztás /

            / Formátum - Bekezdés - behúzás és térköz /

            / térköz : bekezdés előtti és utáni térköz /

            / különleges behúzások /                                              2 óra

Tabulátorok szerepe: vonalzó használata.

            / Formátum - Tabulátorok ...... /

            / igazítás - jelölés /                                                       1 óra

Egyszerű szöveg írása.

Tabulátorral történő írás.                                                         2 óra

Vágólap: az utolsó kivágott anyagot tartalmazza.

másolás ( COPY ) : megvan a régi és az új is.

/ kijelölés - Szerkesztés - Másolás - Beillesztés /

- áthelyezés: megszűnik a régi, lesz új.

/ kijelölés - Szerkesztés - Kivágás - Irányított beill. /

- fogd és vidd : szórend módosításoknál.

/ kijelölés - egér húzás /                                                           2 óra

Kivágás - Másolás - Beillesztés ikonokkal.                              1 óra

Futó programok / Alt + Tab /

Billentyű kombinációk: / írásvetítő /                                          2 óra

Dokumentum mentése:

/ Fájl - Mentés másként - 1 betű > 1 bájt /                              1 óra

Táblázat készítése:

/ Táblázat - Beszúrás; ikonnal,

módosítások: új sorok ás oszlopok /

/ Formátum - Szegély és mintázat /                                          2 óra

Komplex dokumentum készítése.                                            1 óra

Élőfej és élőláb ...... / Nézet - Élőfej és élőláb /                        1 óra

Szimbólumok, képek beszúrása :

/ Beszúrás - Szimbólum - Objektum /                          1 óra

Rajzprogram használata a Word - ben :

/ Rajzoló ikonnal megjelenítés /                                    1 óra

EXCEL: alapismeretek                                                           9 óra
                                                                                              36 óra

 

 

Kommunikációs 

szakkör

 

A szakkör célja: Könnyebb és jobb tájékozódás az életben. Megfelelő viselkedési normák elsajátítása, a szocializációs folyamatok kialakításának elősegítése. A helyes kapcsolatteremtés és az egymás közti közlésfolyamatok kézben tartása.

 

Óraszám: heti 1 óra

 

A foglalkozások anyaga:                                                    ÓRASZÁM

                       

Mi a kommunikáció? - fogalma, fajtái. / megértés /                              1 óra

Helyzetgyakorlatok:

- I. üzenetváltás / interakció - szituációs játékok /        

- II. nem verbális kommunikáció jelentősége : szavak nélkül

                        - beszéd arcjáték,

                        - tekintet,                                

                        - gesztusok                                         

                        - testtartás.                                                     

/ személyes kifejezési mód - bemutatás /                                              2 óra   

Rögtönzés - tárgyi kommunikációs eszközök, (rejtett üzenetek).         

/ kreativitás - tárgyak /                                                            1 óra

Közös dramatizálás, /szereposztás - felolvastatás /.                              1 óra

Alkalmazott játékok,   

I. Ismerkedés, bemutatkozás, bemutatás.

/ különböző helyzetekben való alkalmazkodás - szerepjáték /.  1 óra

II. Viselkedjünk okosan:          - otthon

                                               - házasságban

                                               - szórakozóhelyen

                                               - utcán                                               

/ helyzetfelismerések - szerepjáték /                                                     1 óra

III. Helyes étkezés, társalgás étkezés közben, terítés.

/ eszközök és használatuk - bemutatás /                                               1 óra

IV. Dialógusok:            - egymással

                                    - szülőkkel,

                                    - tanárral

                                    - ismeretlennel. / dialógus - szerepjátszás /       1 óra

V. Hogyan hódítsunk? / az udvarlás formái - életkép /              1 óra

VI. Hogyan szakítsunk? /érzelmi intelligencia - film /                 1 óra

VII: Színházba megyünk ..../viselkedési szabályok - színházi e.a./         1 óra

Ünnepeljünk, de hogyan? /ünnepeink fajtái - formái; kellékek / 1 óra

" Buli van " /farsangi élet - zene, tánc /                                     1 óra

" Ki mit tud? "- egy kis illemtan. /helyes és helytelen-bemutatás /          1 óra

Alkalmazott drámajátékok. / helyzetfelismerések - szereposztás /         1 óra

Mit tudunk magunkról? / önismereti gyakorlat - önkritika /                   1 óra

Te és én .... / társkapcsolat - bevezető olvasmány /                             1 óra

Iskolában vagyunk .... / kötelesség, erőfeszítés - szituációs játék /        1 óra

Szobatársak. / alkalmazkodás - csoport bemutató /                             1 óra

Barátaim .... - miért? / pozitív tulajdonságok - felolvasás /                    1 óra

Ellenségeim .... - miért? / negatív hozzáállás - felolvasás /                     1 óra

Csoportdinamikai gyakorlatok. / vált. személyiségjegyek - játék /        1 óra

Relaxáljunk ... / egészséges életmód - bemutatás /                               1 óra

Játsszuk el! / feszültségoldás - dramatizálás /                            1 óra

Önismereti tréning. / realitás - táblai rajz /                                            1 óra

Milyenek vagyunk? /megbeszélés /                                                      1 óra

Szerepcsere. /empátia - játék /                                                1 óra

Győzzük meg egymást! / retorika vita - vitatkozás /                             1 óra

Gratulálunk! /alkalmak, megoldások - bemutatás /                               1 óra

" Béküljünk ki! " - technikák a feszült helyzetek megoldására.

            / játék és valóság - játék /                                                       1 óra

Milyen szeretnék lenni? Miért? / példakép - leírás /                              1 óra

A gyász..... - megélés és elfojtás / kondoleálás - bemutatás /    1 óra

Segítség! - vészhelyzetek megoldási lehetőségei.

/ stressz - beszélgetés /                                                            1 óra

Negatív indulataink és kezelésük!        

                        - gyűlölet                                                                   

                        - irigység                                             verbális bemutatás                                                       - düh                                                                                     

                        - pesszimizmus                                                1 óra

Optimista életszemlélet és " tünetei ".

            /optimizmus /                                                                          1 óra

                                                                                                       36 óra    

 

 

 

 

 

                            fotó - video

                            Érdeklődési kör

 

 

Óraszám: heti 1 óra

 

Az érdeklődési kör célja: A tanulók ismerjék meg a fotózás és a videózás alapjait. A megtanult ismeretek birtokában fotók és felvételek készítése. A tanév eseményeit megörökítő képes napló vezetése, illetve kazettán való megörökítése.

 

Segédanyagok:          - Fényképezés alapjai

- Panasonic NV - RX1EG, NV - RX2EG kompakt kamkorderek

                                   kezelési útmutató.

                                   - VHS MOVIE M 7 kezelési útmutató

 

Témakörök:                                                                        ÓRASZÁM

 

Biztonsági óvintézkedések felvételkészítés előtt.                                   1 óra

A készülékkel szállított tartozékok.                                                     2 óra

Kezelőszervek és azok funkciói.                                                         1 óra

VIDEO

A lencsevédő eltávolítása.                                                                   1 óra

A kereső lencséjének beállítása.

Felvétel készítése a videokazettára a szalag kezdetétől.                        3 óra

Az új jelenet pontos illesztése az előző felvétel végéhez.          

Lejátszás a kamkorder keresőjén keresztül.                                        2 óra

Lejátszás asztali videomagnón keresztül.

            / a mellékelt kazetta adapter használata /                                 

A szalag gyors előre és vissza csévélése.                                            

A képtorzítások megszüntetése a sávon tartás beállításával.      2 óra

Használat után : a véletlen törlések megakadályozása.             

Tisztítás.                                                                                             1 óra

A kamkorder burkolatának tisztítása.

Tápfeszültség - ellátás.                                                            1 óra

A szalagszámláló kijelzés használata.

A kazettán még hátralevő idő ellenőrzése.                                           1 óra

Dátum és óraidő felvétele a jelenetbe.

Beépített lítium elem.                                                                           1 óra

A motor működése - zoom használata.                                    1 óra

A kép és a hang be és kiúsztatása.

A szuper kép stabilizátor funkció használata.                            2 óra

A felvétel természetes színeinek biztosítása.

            / fehéregyensúly beállítása /                                                     1 óra

Felvétel készítése automatikus fehéregyensúly beállítással.                    1 óra

Kézi fehéregyensúly - beállítás.

A fókusz ( élesség ) - beállítása.

Felvétel készítése gyorsan mozgó tárgyakról.                           3 óra

Személyek határozott kiemelése a háttérből.

Gyenge megvilágítású jelenetek világosabbá tétele a felvételkor.          

Felvétel készítése ellenfényben.                                                           3 óra

Lejátszás tv - készüléken keresztül.                                                     1 óra

Másolás kamkorderről asztali videomagnóra.                          1 óra

Kijelzések a keresőben.                                                                     

Megvásárolható tartozékok.                                                                1 óra

FOTÓ

Néhány fényképezőgép bemutatása, használatának ismertetése.           1 óra

Reteszelés.                                                                                         1 óra

Felvételek készítése természetes és mesterséges fényben,

vakú használata.                                                                                 3 óra

Aktuális felvételek folyamatos készítése :

            - kollégiumi

            - iskolai­­­­

            - egyéb rendezvényekről.                                                        4 óra

/ezek kiértékelése - album készítése /

Az éves munka értékelése.                                                                  1 óra

                                                                                                       36 óra

 

                            Honismereti

                            szakkör


Óraszám:  heti 1 óra


A szakkör célja: A  tanulók ismerkedjenek meg a környezetük értékeivel. Sajátítsák el a
                            honismereti kutatás módszereit.


EGYSÉGEK              TÉMAKÖRÖK                                     ÓRASZÁM


1.                                Ismerkedés: A szakkör programjának
                                   egyeztetése.                                                                1óra

2.                                Az iskola története: A helytörténeti kutatás módszereinek
                                   bemutatása.                                                                2 óra

3.                                Kőszeg története. Elméleti előkészítés.             2 óra

4.                                Ismerkedés a várossal:
                                   A vár, a múzeum, a levéltár megtekintése.                    6 óra

5.                                Régi mesterségek nyomai Kőszegen.               3 óra

6.                                A város környéke: Elméleti előkészítés.                       2 óra

7.                                Kirándulás az  „ Ó - házhoz „.                         3 óra

8.                                Kirándulás a Hétforráshoz.                                          3 óra

9.                                Az Írottkő túra:
                                   Egész napos gyalogtúra tavasszal az iskola
                                   tanulóival kiegészülve.                                      6 óra

10.                              Burgenlandi várak: Elmélete előkészítés.                      2 óra

11.                              Kerékpártúra Ausztriába.
                                   A lékai vár megtekintése.                                            5 óra

12.                              Az éves munka  értékelése.                                         1 óra

                                                                                                                    36 óra   

      

 

Háziasszonyképző

    szakkör

 

Óraszám:  heti 1 óra


A szakkör célja:         - Legyenek képesek a háztartási tennivalók célszerű megszervezésére.

                                   - Tudjanak takarékoskodni idővel, pénzzel, energiával.

- Legyen ismeretük a főzés, takarítás, mosás, vendéglátás alapvető

műveleteiben.


Felhasznált irodalom:         
- Családellátó ismeretek - füzetsorozat 1-4

                                               - Főzőiskola

                                               - Vendéglátás és lakáskultúra ismeret c. könyv.

                                               - Különböző szakácskönyvek.


TÉMAKÖRÖK:                                                                       ÓRASZÁM

 

A háztartás mint a családi önellátás gazdasági kerete.              

/ beszélgetés a tanulók eddigi ismereteiről /                                          1 óra

A család helyes gazdálkodása. / költségvetés /                         1 óra

A család élelmezése - a helyes táplálkozás.                                         2 óra

A különböző ételfélék energiatartalma.

/ kalóriatáblázatok /                                                                            1 óra

A konyhai munka megszervezése.                                          

            / régi és új módszerek sütésben, főzésben /                              1 óra

A főzés alapanyagai.                                                                           1 óra

A főzés alapműveletei. / gyakorlatban : sütés, pirítás,

párolás, ízesítés /                                                                                 2 óra

Melegszendvics készítése.                                                                   1 óra

Alapreceptek - levesek, főzelékek.                                                     1 óra

Húsok.                                                                                               1 óra

Tészták.                                                                                             1 óra

Sütés nélkül készíthető édességek.                                                      1 óra

Étrend összeállítás.                                                                             2 óra

Konzerv, mirelit, befőzés.                                                                   1 óra

Vendégvárás: terítés, felszolgálás.                                                        2 óra

Különleges ételek.                                                                              1 óra

Étkezési szokások, nemzetek konyhái.                                    2 óra

A lakás és berendezése.

/ a célszerű és kényelmes lakás /                                                          1 óra

A lakás díszítő elemei.                                                             1 óra

Programszervezés, programajánlat a vendég számára.              2 óra

A takarítás helyes és célszerű módja.                                       1 óra

Mosási előkészületek, mosás, vasalás.                                    

Öltözködéskultúra - történeti áttekintés.                                              2 óra

Alkalmazott anyag és áruismeret.

Makacs szennyeződések, foltok eltávolítása.                           2 óra

Virágok a lakásban.                                                                            1 óra

Hétvégi családi program tervezése, szervezése.                                   2 óra

Milyen legyen a jó háziasszony ?

/ az eddig megismertek rendszerező áttekintése /                                  2 óra

                                                                                                       36 óra

 

Kertész

szakkör

Óraszám:  heti 1 óra


A szakkör célja: Az időszerű és aktuális parkápolási, virágültetési, virágszaporítási, virágápolási munkák az iskola és a kollégium környékén


TÉMAKÖRÖK:                                                                          ÓRASZÁM

PARKÁPOLÁSI MUNKÁK

Szeptember: fűnyírás, gereblyézés.                                                      4 óra

Október: fűnyírás, gereblyézés.                                                           4 óra

November:  gereblyézés, lombgyűjtés.                                     4 óra

 

VIRÁGÁPOLÁSI MUNKÁK

 

december: virágápolás az iskolában.                                                    3 óra

január: virágápolás a kollégiumokban.                                      3 óra

 

VIRÁG SZAPORÍTÁS

           

Február: virágszaporítás az iskolában és a kollégiumokban.      3 óra

 

VIRÁGÜLTETÉS

 

Március: virágültetés az iskolában és a kollégiumokban.                       4 óra

 

PARK RENDEZÉS, PARKÁPOLÁS

           

Április: fűnyírás, gereblyézés.                                                   4 óra

Május: fűnyírás, gereblyézés.                                                               4 óra

Június: fűnyírás, gereblyézés.                                                   3 óra

                                                                                              36 óra

                              

Foci
Érdeklődési kör  

Követelmények:
A kispályás labdarúgás alapjainak elsajátítása

Az érdeklődési kör célja:
Az egészséges életmódra nevelés. Pozitív csapatszellem kialakítása, közösségformálás.

 

TÉMAKÖRÖK:                                                                      ÓRASZÁM

A labda átadásának gyakorlása                                                           2 óra
A labda levételének gyakorlása                                                           2 óra
Kapura lövés mozgó labdával                                                 2 óra
Szabadrúgások                                                                                   1 óra
Hetes rúgások                                                                                    1 óra
A támadás gyakorlása                                                                        2 óra
A védekezés gyakorlása                                                                     2 óra
Emberfogás                                                                                        2 óra
A kényszerítő gyakorlása                                                                    2 óra
Letámadás                                                                                         2 óra
Beadások különböző pozíciókból                                                                                           / /futtából vagy állított labdával /                                                          2 óra
Kontra játék                                                                                       2 óra
Egyérintős játék                                                                                  2 óra
Fejjáték                                                                                             2 óra
Edzőmeccsek, csapatjáték                                                                  10 óra
                                                                                                          36 óra

 

         Kosár
        
Érdeklődési kör  

Óraszám:  heti 1 óra

 

Az érdeklődési kör célja:       Az egészséges életmódra nevelés. Pozitív csapatszellem
                                               kialakítása, közösségformálás.

 

Követelmények: A kosárlabdajáték alapjainak elsajátítása.

TÉMAKÖRÖK:                                                                  ÓRASZÁM

Igényfelmérés, megbeszélés a jelentkezőkkel.              1 óra

A kosárlabda mint csapatjáték.                                               1 óra

Játékszabályok.                                                                      1 óra

Védekezési formációk:             - zónavédekezés /területvédekezés /    

                                               - emberfogásos védekezés       2 óra

Hibák, szabálytalanságok a védekezésben.                              1 óra

Labdavezetés: / ügyesebb - ügyetlenebb kézzel /                      1 óra

Futás közbeni labdaátvétel - labda passzolás.              2 óra   

Kosárra dobások:        - egykezes fektetett dobás

                                   /helyből, labdavezetésből, átadásból /

                                   - tempódobás

                                   - 'pincér' dobás

                                   - horog dobás.                                    4 óra

Támadási variációk: / elzárás, centerjáték, /

                        - 2 > 1 elleni

                        - 3 > 2 elleni játék.                                          3 óra

Támadó által elkövetett hibák, szabálytalanságok.

 /támadó fault /                                                            1 óra

Videó felvétel megtekintése

egy nemzetközi kupamérkőzésről.                                            2 óra

Bajnoki mérkőzés megtekintése élőben.

/ Körmend, Szombathely /                                                      4 óra

Házi dobóverseny.                                                                             

/ büntető, közeli, távoli dobóverseny /                          4 óra

Gyakorlások, játék.                                                                8 óra

Az év értékelése.                                                                    1 óra

                                                                                              36 óra

           

Kondi
Érdeklődési kör  

Óraszám:  heti 1 óra

 

Az érdeklődési kör célja:       Az egészséges életmódra nevelés. A fizikai erőnlét rendszeres karbantartására való igény kialakítása a tanulókban.

 

TÉMAKÖRÖK:                                                                  ÓRASZÁM

 

Igényfelmérés, megbeszélés a jelentkezőkkel.                          1 óra

Balesetvédelmi oktatás.                                                                      1 óra

 

Személyre szabott edzéstervek kidolgozása a felsőbb éveseknek.        3 óra

Az első évfolyamos tanulók megismertetése a különböző

erősítő gépekkel, illetve azok használatával:

            - fekve nyomó pad,

            - mellgép,

            - összetett „fekpad”.                                                               2 óra

A különböző izomcsoportok erősítése / ügyelve az egyensúlyra /:

            - nyak, fejizmok,

            - kar, vállizom, 

            - mellizom,

            - hátizom,

            - oldalizmok,

- lábizmok.                                                                             6 óra

           

Háziversenyek: 3 alkalommal.                                                 3 óra

           

Edzéstervek folyamatos felülvizsgálata, módosítása.                 3 óra

            Bemelegítés, edzés.                                                                 15 óra

           

            Az év értékelése.                                                                     1 óra

                                                                                                          36 óra

Barkács

 szakkör

 

Óraszám:  heti 1 óra


A szakkör célja:         - A tanulók ismerjék meg az alapvető kéziszerszámok használatát                                           jártasság szintjén.

                                   - Sajátítsák el a fa - és fémanyagok megmunkálását.

- Legyenek képesek a környezetükben előforduló kisebb hibák
megjavítására.


EGYSÉGEK              TÉMAKÖRÖK                                       ÓRASZÁM

 

1.         Igényfelmérés, megbeszélés a jelentkezőkkel.              1 óra

2.         Balesetvédelemi oktatás.                                                         1 óra

3.         Alapvető kéziszerszámok megismertetése, azok használata.       2 óra

4.         Fafajták, a fa megmunkálása kéziszerszámokkal.                                

            / előadó: asztalos szakember - karbantartó /                            2 óra

5.         Egyszerűbb munkadarabok elkészítése fából.               3 óra

6.         A fa gépi megmunkálása.

                        / gyalulás, csiszolás, marás, ..... /                                  3 óra

7.         A környezetünkben található, a faipar körébe

            tartozó hibák megjavítása.                                                       2 óra

8.         A városban működő asztalosipari cégek valamelyikének

            meglátogatása. / Asztalosipari Szövetkezet, Csiba Kft. /           3 óra

9.         A fémek fajtái, megmunkálásuk kézi eszközei.             3 óra

10.       Egyszerűbb munkadarabok elkészítése fémből.                        3 óra

11.       A fémek gépi megmunkálása, eszközei.                                   3 óra

12.       Bonyolultabb munkadarabok elkészítése fémből.                     3 óra

13.       Különleges munkálatok fémekkel.

            / forrasztás, hegesztés, esztergálás, marás, edzés /                    3 óra

14.       Fémipari üzem megtekintése.                                       3 óra

15.       Az év értékelése, zárása.                                                         1 óra

                                                                                                       36 óra


Revü - Tánc - Musical

Érdeklődési kör

 

Óraszám: heti 1 óra

 

Az érdeklődési kör célja: Mozgáskultúra fejlesztése. Különböző zenés rendezvényeken tanulóink ne jöjjenek zavarba. A zene - tánc - esztétikus mozgás összhangjának megteremtése.

 

Követelmény: A különböző stílusú zenék és a hozzátartozó tánc felismerése, kivitelezése.      

EGYSÉGEK              TÉMAKÖRÖK                                ÓRASZÁM


1.         Alaplépések tanulása egyénenként.                                                                             Klasszikus, népi és modern táncok tanulása                                    4 óra

2.         Alaplépések összehangolása páronként.                                  4 óra

 

3.         Alaplépések kombinálása szólóban, páronként.                       4 óra

 

4.         Formációk kialakítása.                                               

            / egymásra figyelés /                                                                6 óra

 

5.         Konkrét koreográfiák tanulása, gyakorlása.                          12 óra

                                    - Bécsi keringő           

                                    - Palotás                                  szalagavató

- Macskák,

- Ének az esőben,

- Dzsungel könyve,

- új koreográfiák.

7.         Az Ungaresca táncegyüttes próbáinak megtekintése.    2 óra

8.         A Savária táncegyüttes próbáinak megtekintése.                      2 óra

9.         Meghívott tánc szakemberek előadásai, bemutatói.                  2 óra                                                                                                                                   36 óra    

 

 

Úszás
Érdeklődési kör  


Óraszám:  heti 1 óra (összesen 36 óra)

 

Az érdeklődési kör célja: Az egészséges életmódra nevelés. A fizikai erőnlét rendszeres karbantartására való igény kialakítása a tanulókban.

Diáksportunk fő célkitűzései alapvetően meghatározzák a szakosztályi munka fő irányvonalát. Ennek megfelelően főbb céljaink a következők:

            - az ifjúság tehetségesebb részének sportági edzése

            - testi képességük fejlesztése az úszás módszereivel

            - a rendszeres sportolási iránti igény kialakítása

            - a szakosztályi tagok technikai tudásának fejlesztése

            - rendszeres gyakorlással, versenyeztetéssel fejleszteni fizikai teljesítőképességüket,     erkölcsi - akarati tulajdonságaikat.

 

A megvalósítás eszközei:

fő szinterek:                            úszó foglalkozások

                                               esetlegesen versenyek

az edzések ideje:                    minden héten szerdán és pénteken 15-16 óra között

a foglalkozások helye:           kőszegi uszoda

a foglalkozások  vezetője:      Koltay Árpád testnevelő tanár

 

TARTALMI  MUNKA

Felkészülési időszakok:

            1./ Átmeneti időszak                            ( szeptember 10 - november 15 )        

            2./ Alapozó időszak                             ( november 15 - február 15 )

            3./ Formábahozó időszak                    ( február 15 - március 31 )

            4./ Formában tartó időszak                  ( április 1 - június 10 )

Ez a felosztás a már úszni tudó tanulókra vonatkozik.

Minimális cél, hogy a különböző felkészültségű diákok az év folyamán legalább egy úszásnemben tudjanak vízbiztosan 100 métert leúszni.

Minél több tanuló ismerje meg a  4 úszásnem (mell,- gyors,- hát,- pillangó) technikáját és sajátítson el közülük legalább egyet.

 

Életmód
Érdeklődési kör  

 

Óraszám:  heti 1 óra


A szakkör célja:         - Ismerjék meg a helyes életvitelt.

                                   - Teremtsenek összhangot önmagukkal, társaikkal és környezetükkel.

                                  


Felhasznált irodalom   -
Wellness magazin havi számai        

                                              

                                  

                        .


TÉMÁK:                                                           ÓRASZÁM

 

Legyél a saját pszichológusod!                         1 óra

Antibiotikumok pro és kontra                          1 óra

Fejtsd meg a test kódját!                                             1 óra

Egészségesen élsz?                                                      1 óra

Súlyzók-nemcsak testépítőknek                                  1 óra

Terítéken a tojás                                                         1 óra

Csábító kisugárzás                                                      1 óra

Karcsúságunkért                                                         1 óra

Már az ókorban is tudták…..                                      1 óra

A szívtipró koleszterin                                     1 óra

Mért fogy el az energiánk?                                          1 óra

Gyógyító növények a csészében                                  1 óra

A lelkünkre ható gyertyaláng                                      1 óra

Tények és hangulatok                                                  1 óra

Mi hiányzik az életrendünkből?                        1 óra

Gyarapítsd önbizalmadat!                                            1 óra

Tíz kérdés a pszichológushoz                           1 óra

Ami egészséges és ami nem                                         1 óra

Nő, nők, barátnők                                                      1 óra

Mire tanítanak a problémák?                                       1 óra

Amikor a lélek formálja a testet                                   1 óra

Összhangban a belső órával                                        1 óra

Zsírégetés, gyalogszerrel                                              1 óra

A kisugárzás titka                                                        1 óra

Természetesen szép                                                    1 óra

Mit mire?                                                                    1 óra

Néha kell egy kis csend                                               1 óra

Tréning az érzékeknek                                     1 óra

Vásároljunk jókedvet!                                     1 óra

Segítség, pánikbeteg voltam                                        1 óra

Keressük önmagunkat!                                               1 óra

Elég a stresszből!                                                        1 óra

Hallgassunk a hajunkra!                                              1 óra

Térképezzük fel a titkokat!                                          1 óra

Hasznosítsuk a konfliktusokat!                         1 óra

Ismerjük meg a többieket!                                           1 óra

                                                                                  36 óra


Óraszám: heti 1 óra

 

A szakkör célja:                - A számítógép billentyűzetének alapos megismerése.

                                               - A tízujjas vakírás elsajátítása.           

 

Tankönyv: Pásztor Bertalanné: Üzleti adminisztráció I.

 

 

 

TÉMAKÖRÖK                                                           ÓRASZÁM

 

Ismerkedés a billentyűzettel,

Az alaptartás tanulása, gyakorlása                                                       2 óra

 

2. gyakorlat Az „i” betű                                                                      1 óra

3. gyakorlat Az „m” betű                                                                    1 óra

                  A váltó (Shift) kezelése                                                     1 óra

4. gyakorlat Az „r” betű                                                                      1 óra

5. gyakorlat A „vessző”                                                                      1 óra

6. gyakorlat A „v” betű                                                                       1 óra

7. gyakorlat Az „o” betű                                                                     1 óra

8. gyakorlat Az „á” betű                                                                     1 óra

9. gyakorlat A „pont”                                                                          1 óra

10. gyakorlat A „g” betű                                                                     1 óra

11. gyakorlat Az „e” betű                                                                    1 óra

12. gyakorlat Az „u” betű                                                                    1 óra

13. gyakorlat A „p” betű                                                                     1 óra

14. gyakorlat A „t” betű                                                                      1 óra

15. gyakorlat Az „n” betű                                                       

                  Szavak gépelése időre (2 X 5 perc)                                  1 óra

16. gyakorlat A „c” betű                                                                     1 óra

17. gyakorlat A „h” betű                                                                     1 óra

18. gyakorlat A „ő” betű                                                                     1 óra

19. gyakorlat Az „y” betű                                                                    1 óra

20. gyakorlat A „b” betű                                                                    

                  Szavak gépelése időre (10 perc)                                       1 óra

21. gyakorlat A kötőjel                                                                       1 óra

22. gyakorlat Az „ü” betű                                                       

                  Szavak gépelése időre (10 perc)                                       1 óra

23. gyakorlat A „q, x, w” betűk                                                          1 óra

24. gyakorlat A „z” betű                                                                    

                  Folyamatos szöveg gépelése                                             1 óra

25. gyakorlat Az „ö” betű                                                      

                  Szavak gépelése időre (10 perc)

Folyamatos szöveg gépelése                                             1 óra

26. gyakorlat Az „ú” betű                                                       

                  Folyamatos szöveg gépelése                                             1 óra

27. gyakorlat Az „í” betű                                            

                  Folyamatos szöveg gépelése          időre(10 perc)              1 óra

28. gyakorlat Az „ó” betű                                                      

Folyamatos szöveg gépelése                                             1 óra

29. gyakorlat A páratlan számok                                            

                  Folyamatos szöveg gépelése                                             1 óra

30. gyakorlat A páros számok                                               

Folyamatos szöveg gépelése időre(10 perc)                      1 óra

31. gyakorlat Az „ű” betű                                                       

Folyamatos szöveg gépelése                                             1 óra

32. gyakorlat Az írásjelek csoportja I.

                    !  /  (  )                                                                          1 óra

33. gyakorlat Az írásjelek csoportja II.

                  +  %  =  ?  :  _                                                                  1 óra

34. gyakorlat Kiemelés a szövegkörnyezetből                          1 óra

                  Folyamatos szöveg gépelése időre(10 perc)                      1 óra

 

                                                                                                       36 óra

 


 

Feladat: A tízujjas vakírás magasabb szintű elsajátítása.

                        Egyszerű ügyiratok fogalmazása, formába öntése.

 

Tankönyv: Pásztor Bertalanné: Üzleti adminisztráció I., II.,

 

 

 

TÉMAKÖRÖK                                                                              ÓRASZÁM

 

 

Másolási készség fejlesztése                                                   

            Sebességfokozó gyakorlatok                                                  10 óra

            Nehezebb betűfogások gyakorlása                                          10 óra

 

 

Folyamatos szövegek másolása                                                                     

            Folyamatos szövegek időre gépelése „10 perc”                       6 óra

 

 

Egyszerű ügyiratok készítése

(tanulása, gyakorlása):  - értesítés,

- meghívó,

- meghatalmazás,

- igazolás,

- feljegyzés,

- felmérés.                               10 óra

                                                                                                          36 óra*