A 100 éves iskola és kollégium életéről

Az 1998-99-es tanévet a nevelőtestület döntése alapján kettős jubileumnak szánjuk: 1899-ben, vagyis 100 éve indult meg a tanítás a Dunántúli Evangélikus Egyház új, felsőbb leányiskolájában; 50 éve, 1948-ban, pedig létrejött az önálló szakképző intézmény, tehát a mai iskolánk, azóta folyik mezőgazdasági szakképzés. Ezzel párhuzamosan indult az internátusi kollégiumi nevelés. Feltételeink sajátossága, hogy épületeink (iskola-kollégium) Kőszeg belvárosában helyezkednek el, míg a szakmával a város határában a tankertben és az iskola tulajdonába visszakerült tangazdasági majorban ismerkedhetnek meg tanulóink. A kollégista tanulók 1972-ig az iskola épületének felső szintjén voltak elhelyezve, 1972-ben adták át a várköri 87 fős leánykollégiumot, így ettől kezdve mindkét épületben működött a kollégium.1989-ben épült a Zrínyi úti épület ahol 72 főt tudunk fogadni, és így 1997-ig három épületben nyertek elhelyezést a kollégiumot igénylők. A kollégiumot kérők létszáma az eltelt 100 évben mindig változott, általában 200-220 fő között mozgott.

A jelenlegi 140 fős kollégista létszámot két épületben tudtuk elhelyezni, a lányokat a Zrínyibe, míg a fiúkat a Várkörön. Az első olyan tanévünk amikor a leányok létszáma meghaladta a fiúkét, ami

A kollégiumi nevelőtestület létszáma a mindenkori kollégista tanulói létszámhoz igazodott, jelenleg a 6 főn kívül Szabó Ákos fél státuszban az iskolában, míg fél állásban a kollégiumban lát el feladatokat. Miután a nevelőtanárok személyét és szolgálati helyüket tekintve nem történt változás az elmúlt tanévhez képest, így a tanév minden zökkenő nélkül kezdődhetett, annál is inkább mivel a tanulók is maradtak a korábban megszokott környezetükben.

Az egyes épületekben az épületfelelősi teendőket dr Nagy Lórántné és Mórocz István látják el. A kollégiumi munkaközösség - Végh Zsolt vezetésével - saját munkaterv alapján havonta tartja megbeszéléseit.

A kollégiumi DT megválasztása még 1998 februárjában megtörtént, így miután mind az épületek Diáktanácsának vezetői, mind pedig a kollégiumi DT - vezetője ebben a tanévben is a kollégium lakója maradt, ebben az évben nem kellett újból megválasztani az érintett diáktanács vezetőket. Valahol ez is a folyamatosságot biztosította a diák-önkormányzati tevékenységben.

Az orvosi ügyeletet harmadik éve Dr. Kiss Gabriella gyermekorvos biztosította a kollégisták számára, aki heti 3 alkalommal tudta vállalni az ügyeletet kétszer délután míg egyszer reggel, heti 2,5 órá keretében. Tényként könyvelhetjük el, hogy kevesebb tanuló volt beteg délután -vagy legalábbis a délutáni rendelésen- mint a reggeli órákban.

A kollégiumi nevelőtestület 1998 -ban is a szentesi testvér kollégium meghívásának tett eleget és élményekben gazdag, nagyon jól szervezett tanulmányúton vett részt. Mint a tanév folyamán általában, úgy Szentesen és Gyulán is a kollégiumi pedagógiai program volt a konzultációk középpontjában. Nagyon hasznos és hasznosítható információkat sikerült kölcsönösen kicserélni, amiket a következő év tervezésekor mindenképpen szeretnénk felhasználni.

Ebben a tanévben is részt vettünk a szentesi Terney kollégium által meghirdetett országos novellaíró versenyen, ahol két tanulónk Kovács Eszter 12.b. és Csonka Éva 10.a. ostályos kollégisták meghívást kaptak Szentesre és ott az irodalmi kávéház keretében olvashatták fel a nagy sikert aratott novellájukat. A "Terney hét" keretében megrendezett országos kollégiumi értekezleten Végh Zsolt munkaközösség-vezető képviselte kollégiumunkat, ahol a kollégiumi pedagógiai program és a kollégiumi foglalkozási tervek voltak a megbeszélések középpontjában.

A tanév elején célként fogalmazódott meg, hogy a tanulók értsék és érezzék, hogy az ő alapvető feladatuk és munkájuk a tanulás. Ehhez több olyan feladatot kellett megfogalmaznunk, melynek megvalósítása eddig nem mindig sikerült azon a szinten amelyen szerettük volna. A célból adódó feladatokat a következőkben lehet összefoglalni:

- a nyugodt tanulás feltételeinek biztosítása,

- az első osztályosok felzárkóztatásának fokozott segítése,

- az első osztályosoknál a "Hogyan tanuljunk" kérdőív feldolgozása, és annak a közös megbeszélése, hogy mennyiben segíti a tanulás sikerét, ha kialakul a hatékony egyéni tanulás stratégiája,

- a motiváló rendszer tökéletesítése,

- az önképzés iránti igény felkeltése, és az ilyen irányú igény kielégítésének segítése /könyvtár, szakirodalom /,

- az egyéni tanulás feltételeinek biztosítása a lehetőségekhez mérten.

A tanulmányi munka értékelése havonta csoportszinten történik, annak ellenére, hogy a kollégisták minősítésére csak félévenként kerül sor.

Az idei tanévben is kialakítottuk a pedagógiai programban megfogalmazott tanulást segítő és szabadidős foglalkozások körét, amit minden tanév szeptember 10-ig közlünk a tanulókkal, és ők 15-ig jelentkezhetnek a különböző foglalkozásokra.

A Kollégiumban az alábbi tanulást segítő és szabadidős foglalkozások működnek

Foglalkozás megnevezése

Foglalkozás vezető

Foglalkozások időpontja

tanulást segítő foglalkozások

matematika felzárkóztatás, korrep.

Ecker János

kedd : 16 - 16,30

kémia felzárkóztatás, korrepetálás

Ecker János

csütörtök: 16 - 16,30

magyar korrepetálás

Dr Nagy Lórántné

hétfő : 19 - 20

földrajz korrepetálás

Szabó Ákos

hétfő : 16,30 - 17

német korrepetálás

Kővári Lajos

kedd - szerda : 18,30 - 19

magyar felzárkoztatás, korrepetálás

Dománé Sütő Éva

hétfő : 19 - 19,30

történelem korrepetálás

Dománé Sütő Éva

szerda : 19 - 19,30

növ.term.és véd. korrepetálás

Végh Zsolt

hétfő - kedd :19 - 19,30

számítástechnika

Koltay Árpád

szerda : 18 - 19

szabadidős foglalkozások

foci - kör

Szabó Ákos

csütörtök : 15 - 16

kosár érdeklődési kör

Mórocz István

kedd :19,30 - 20,30

kondi - kör

Mórocz István

szerda :19,30 - 20,30

kertész - kör

Végh Zsolt

szerda : 15,20 - 16,20

háziasszonyképző szakkör

Dománé Sütő Éva

kedd : 19,30 - 20,30

kommunikációs szakkör

Dr Nagy Lórántné

szerda : 19,30 - 20,30

fotó - videó érdeklődési kör

Ecker János

szerda : 15,20 - 16,20

revű - tánc - musicel szakkör

Szabó Ákos

csütörtök : 19,30 - 20,30

barkács szakkör

Mórocz István

csütörtök : 15,20 - 16,20

honismereti szakkör

Kővári Lajos

szerda : 15,20 - 16,20

A tanulást segítő korrepetálások és felzárkóztató foglalkozások szeptember 8 - tól kezdődnek, és folyamatosan az azt igénylők mehetnek, illetve a csoportvezető nevelőtanár küldheti az arra rászoruló kollégista tanulókat az iskolai "eredmények" függvényében.

Az elmúlt és az idei tanévben a kollégiumi nevelőtestület több tagja vett részt különböző továbbképzéseken. Ezek a következők:

Két kollégánk adott be a Kőszegi Önkormányzat által meghirdetett pályázatra pályázatot. Ecker János a foto-videó szakkör vezetőjeként egy fényképezőgép vásárlásához kért, míg Kővári Lajos a honismereti szakkör vezetőjeként kért szakmai kiránduláshoz támogatást. Mindketten 20 ezer Ft összegű támogatást nyertek, ami azért is megbecsülendő mert nem kőszegi fennaratású iskoláról lévén szó.

Dr Nagy Lórántné a Vas Megyei Közoktatási Közalapítvány Kuratóriuma által első ízben kollégiumoknak is kiírt pályázaton vett részt, A kommunikáció mint a szocializálódás eszköze cimmel. Sajnos még az eredményről nem tudok beszámolni.

A kollégiumi hagyományos rendezvényeinket ebben a tanévben is megtartjuk, kibővítve még olyan új rendezvénysorozattal mint a Kazinczi színházi előadássorozat és elsősorban a kereskedelem marketing osztályosok részére szakmai előadássorozat.

 

Kőszeg, 1998-12-13

Koltay Árpád kollégiumvezető

Vissza