A


KŐSZEGI EVANGÉLIKUS SZAKGIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS

 

KOLLÉGIUM

 

 

 

 

 FELADAT- és MUNKATERVE

a  2017/2018.  tanévre


 

 

 

Kőszeg, 2017. szeptember 5.

 

 

            Készítette:                                                                   Jóváhagyta:

           

 

 

 

Koltay Árpád                                                              Illés Péter       

          kollégiumvezető                                                          mb. igazgató                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  igazgató

 

 

 

 

 

 


 

 

9730 Kőszeg, Árpád tér 1.

Tel.: 94/562-110 Fax.: 94/563-493 E-mail cím: teki@teki.sulinet.hu Web: http://www.teki.sulinet.hu/

 

A KOLLÉGIUM   FELADATTERVE
a 2017/2018 tanévre

 

I.    Szervezési-vezetési feladatok

 

  - A munkaközösség tagjai:

            Cséryné Kiss Lívia    1-es  csoport csoportnevelő

            Ecker János               2-es csoport csoportnevelő

            Kemenes Andrea       3 as csoport csoportnevelő

            Török Miklós             tanár/felügyelő

            Koltay Árpád             kollégiumvezető

 

-  Megfelelő személyi-tárgyi feltételek biztosítása a kollégisták
     fogadásához, elhelyezéséhez /Hűtőszekrények szintenkénti ell., mikrosütő sütő beszerzése, adott helységek tisztasági festése, melegszendvics sütők cseréje, fürdők padozatának balesetmentessé tétele/
     határidő: aguszt. 31.           felelős: koll.vez.
  - Csoportbeosztás, munkabeosztás, napirend, hetirend elkészítése
     határidő: aguszt. 31.           felelős: koll.vez.
  - Nevelőtanári értekezletek, koll. nev.testületi évnyitó ért. (munkaterv szerint)
     felelős: koll.vez., épületfelelősök,
  - Kollégiumi feladatterv, nev.tanári ütemtervek elkészítése
     Összehangolás az osztályfőnöki célkitűzésekkel   
     határidő: szept. 20. okt. 1.
     felelős: koll.vez., nev.tanárok,

-   Tanmenetek, nev.tanári munkatervek elkészítése

     határidő: szept. 15./ 9.évf. okt. 1.
     felelős: nev.tanárok,

- Szabadon választott (szabadidős) foglalkozások felmérése, beindítása

   határidő: szept. 15. / szept. 20.

   felelős: koll.vez., csop.vez.nev.tanárok,

- Közös áhitatok szervezése

   határidő: szeptember 02.

   Felelős: isk.lelkész, nev.tanárok,

- kollégista  tanulók ideiglenes bejelentése
   határidő: szept. 30.
   felelős: csop.vez. nev.tanárok, (Cséryné, Ecker J., Kemenes A.)
- Kollégiumi törzskönyv és beírási napló elkészítése
   határidő:  szept. 15.
   felelős: koll.vez., nev.tanárok, épületfelelős, titkárság
  - DT választás, munkaterv, faliújság elkészítése
   határidő: okt. 20.
   felelős: épületfelelős, DT titk.,
  - Diákközgyűlés : DÖK munkaterv szerint
   felelős: igazgató, koll.vez., DT titk., DMS-tanár,
  - DT ülések a DT munkaterv szerint, illetve amikor aktuális
   felelős: DT titkár, összekötő tanár,
  - Balesetvédelmi és tűzvédelmi felvilágosítás

   határidő: szept. 15., folyamatos
   felelős: koll.vez., csop.vez. nev.tan.,

- Ökoiskola – környezeti nevelés – hulladék/energia//egészséges életmódra nev.

 felelős: Ecker János/munkacsoport tagja, koll.vezető,

határidő: szeptember 15.

- A gyermekvédelmi kolléganő segítése,

felelős: koll. vez., csop.vez. nev.tan.,

határidő: folyamatos         

- Bemutató nev.tanári foglalkozás,  Cséryné K. Lívia

felelős: mk vezető, Cséryné K.L.

- Kollégiumi felvételi kérelmek beadása: határidő: 2018. május 15. /csop.vez és koll.vez.

II. A TANÉV RENDJE

1.Általános információk a tanévvel kapcsolatban

Tanítási napok száma  178/179 nap.

(nincs benne a 6 tanítás nélküli munkanap)

 

Az első tanítási nap:                                        2017. szeptember 1. (pémtek)

Az utolsó tanítási nap a végzősöknek:            2018. május 03. (csütörtök)

Ballagás:                                                          2018. május 04. (péntek)

Az utolsó tanítási nap                                     2018. június 15. (péntek)

Az I. félév utolsó tanítási napja                      2018. január 19. (péntek)

A félévi értesítők kiadása:                              2018. január 26. (péntek)

 

2. Tanítási szünetek a szorgalmi időben

Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap október 27. (péntek).
A szünet 2017. okt. 30- november 3-ig tart.
A szünet utáni első tanítási nap november 6. (hétfő).

Téli szünet előtti utolsó tanítási nap december 22. (péntek).
A szünet 2017. december 22-től 2018. január 2-ig tart.
A szünet utáni első tanítási nap 2018. január 3. (kedd).

Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 03.28. (szerda).
A szünet 2018. 03. 29- 04.03-ig tart.
A szünet utáni első tanítási nap április 04. (szerda).

3.  Várható munkanap-áthelyezések:

2017.                            (szombat) munkanap              2017.                           (hétfő) helyett.

 

4. Rendezvényeink időpontjai:

2017. szeptember 10. (va)                   - História futás – ofők és testnevelők  hirdessék

2017. szeptember 23. (szo)                 - „Kőszegi szüret” -9. évfolyamosok felvonulása

2017. október 6. (péntek)                    - az aradi vértanúk emléknapja (megemlékezés)

2017. október 20. (pé)                         - az 1956-os forradalom (műsor)

2017. 50. hét                                       - csipetkeavató 

2017. december 01. (pé)                     - szalagavató 

2018. március 14. (szerda)                  - március 15. (műsor)

2018. április 21.  (pé)                          - diáknap

2018. május 4. (pé)                              - ballagás

2018. május 23. (sze)                          - kompetencia mérés

 

5. A 6 tanítás nélküli munkanap felhasználása

2017.                                                   - őszi nevelőtestületi értekezlet

2017.                                                   - tanulói  csendesnap

2018.                                                   - pedagógus csendesnap

2018. március 10. (szombat)               - tavaszi nevelőtestületi értekezlet

2018. március 28. (szerda)                  -  tanulói csendesnap

2018. április 13. (péntek)                    - diáknap

+ 1 nap

2018. május 8. (hétfő) – írásbeli érettségi 1. napja a 9-12 érettségizős osztályoknak

 

6. Érettségi vizsgák, szakmai vizsgák

- őszi: - jelentkezni szeptember 5-ig (Szombathely, Gépipari v. Premontrei)

- tavaszi: 2018. május 8., 8.00 szóbeli vizsgák június 19-30.

 

A 2016. évi május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák

Magyar nyelv és irodalom - május 7., 8.00

Matematika - május 8., 8.00

Történelem - május 9., 8.00

Angol nyelv - május 10., 8.00

Német nyelv - május 11., 8.00

Biológia - május 15., 8.00

Kémia - május 16., 8.00

Földrajz - május 17., 14.00

Informatika május 18., 8.00

Fizika - május 21., 8.00

Szakmai tantárgyak - május 22., 8.00

 A 2018. évi május-júniusi szóbeli érettségi vizsgák

Szóbeli vizsgák június 13-24.

 

7. Iskolaorvos

-          iskolaorvos:               Dr. Szalók Imre ( +36 70 3873132 )

-     rendelési ideje:           hétfő:   14:00-15:00, szerda: 13:00 -14:00
-     iskolavédőnő:             Naiszné Ignácz Magdolna (+36 30 4530301)

-          tanácsadási ideje:        hétfő, szerda:  12:30 - 14:30

-          tanácsadások helye:    Kőszeg, Gábor Áron utca.1.

-          Kollégiumi orvos:      Dr Kiss Gabriella

-          rendelési ideje:          hétfő-reggel; kedd-csüt. – 13,45- től

-          rendelés helye:           kollégium orvosi szoba- nev.tanár által beírt orvosi füzettel.

8. Beiskolázás:
- beiskolázási nyílt nap:                             2018. október 25-26 /Vidék 9ó-Kőszeg 8 ó

- információs anyagok elkészítése,                                   2017. szeptember 30.

- információs anyagok szétküldése:                                  2017. október 03.

- pályaválasztási kiállítás, vásár:                                       2017.11.15-16

- felvételi eljárás közzététele                                             2017. október 30.

       - jelentkezési lapok beérkezése:                                 2018. február 19.

       - ideiglenes felvételi jegyzék közzététele                  2018. 03.14.

       - rangsor módosítása                                                  2018. 03.21-22 /szülők, ált.isk.

       - jelentkezők jegyzéke a Felvételi Központtól           2018. 03.28.

       - rangsorok továbbítása a Felvételi Központhoz:      2018. április 13.  

       - felvételi kiértesítések:                                              2018. április 27.
- rendkívüli felvételi eljárás:                                  2018. május 07 – május 18.

                                                                                          90% alatt: máj.02- agusztus 31.

       - döntés a rendkívüli felv. kérelmekről                      2018. 05.18.
- beiratkozás:                                                               2018. június 21-22 csüt.-péntek.: 8-12

       9. Nyári összefüggő gyakorlatok:
                     - a részletes tervezés határideje:       2018. 01. 03, véglegesítés: április 30.
                     Felelős: Gyak. okt. vez.

10. Oktató-nevelő munka:
     - Közös áhitatok:                            Hétfőnlént 8,00 óra – díszterem, evang.templom

     - Szabadidő tevékenységekre jelentkezés: szeptember 15-ig – szept. 20-tól indulás

     - kollégiumi felvételi kérelmek leadása:     május 15-ig

     - tanmenetek elkészítése, leadása               2017.09.15.

     - tanmenetek mk-iellenőrzése                     2017.10.22. jóváhagyása: 2017.10.27.

11. A kirándulási tervek elkészítése és leadása:
     Hi: 2017. október 15.
12. Naposi gyakorlatok: a gyakorlati oktatásvezető beosztása és kiírása szerint (az iskolai munkaterv alapján)

13. Feladatatok a szülőkkel való együttműködéshez/ szülői értekezletek-fogadóórák-egyebek

2017. augusztus 31. (csü)      15-16 h            - szülői értekezlet a 9. évfolyamos oszt.

2017. szeptember 1. (péntek   8.15 h              - tanévnyitó istentisztelet

2017. szeptember 1. (péntek) 12 h                 - év eleji osztálystatisztika leadása (igh.)

2017. szeptember 10 (va).       du                    - História futás

2017. szeptember 8. (pé)                                - tanári fogadóórák, osztálytitkárok+helyettes

2017. szeptember 23. (szo)                             - „Kőszegi szüret” -9. évfolyamosok felvonulása

2017. szeptember 29. (csü)                             - rekollekció (Teremtés hete)

2017. okt.9.(va) – okt.14.(pé)                         - bajor testvériskola meglátogatása

2017. október 6. (péntek)                                - az aradi vértanúk emléknapja (megemlékezés)

2017. október 20. (pé)                                     - az 1956-os forradalom (műsor)

2017. október 21 (csütörtök) 15h                 - szülői értekezlet a végzős osztályokban

2017. november.17 (péntek)  15h                 - szülői értekezlet és fogadóóra minden oszt.

2017. 50. hét                                                   - csipetkeavató 

2017. december 01. (pé)                                 - szalagavató 

2017. december 22. (pé)                                 - istentisztelet (karácsonyi)

2018. 02.02 (péntek) 15h                              - szülői értekezlet és fogadóóra minden oszt.

2018. március 14. (szerda)                              - március 15. (műsor)

2018. május 4. (pé)                                          - ballagás

2018. január 19. (péntek)                                - az I. félév utolsó tanítási napja

2018. január 16.(hé)/23. (hé)                           - istentisztelet (ökumenikus)

2018. január 26. (péntek)                                - a félévi értesítők kiadása

2018. március 13. (pé)                         - március 15. (műsor)

2018.                                                               - tavaszi nevelőtestületi értekezlet

2018. 03. 29- 04.03-ig tart.                             - szünet (tavasz)

2018. április 21.  (pé)                                     - diáknap

2018. május 3. (csüt.)                                      - utolsó tanítási nap a végzősöknek

2018.május 04.                                               - ballagás

2018. május 8. (hétfő) – írásbeli érettségi 1. napja a 9-12 érettségizős osztályoknak

2018. május 25. (csü)                                      - istentisztelet (mennybemenetel)

2018. június 15. (pé)                                       - istentisztelet (tanévzáró)

2018. június 18. (hé)                                       - szóbeli érettségi vizsgák kezdete (közép)

- Hazautazások „visszaellenőrzése”/ telefon

 

III. A tanulmányi munkát segítő feladatok
     - Felzárkóztató- korrepetáló foglalkozások beindítása

határidő : szeptember 15.

felelős: csop.vez.nev.tanárok

          - Tanulmányi fegyelem erősítése - fokozottabb ellenőrzés, kikérdezés, információcsere,

          tanulási módszerek egyéni kiválasztása, értékelő rendszer   következetes betartása

          határidő:    folyamatos
          felelős:        DT tan.reszortfelelőse,nev.tanárok.
          - Reális vállalások megbeszélése, konzultációs csoportok szervezése, tanulópárok
          határidő:    okt. 01.
          felelős:        nev. tanárok, tan. felelősök

          - Tanulóhálók kialakítása  (az arra érdemes tanulók számára)
          Kisebb tanulóközösségek szervezése. Külön tanulási lehetőség  biztosítása a
          továbbtanulók számára.
          határidő:    szept. 18.                 felelős: koll.vez., csop. vez. nev. tanárok

          - Tanulmányi versenyekre, érettségire való felkészülés segítése
          határidő:    folyamatos              felelős: csop.vez. nev. tanárok

IV. Közéleti aktivitást segítő feladatok

          - Közös áhitatok. Iskolai lelkész – hétfő- 8,00 óra templom.
          -
Az önkormányzati tevékenység fejlesztéséhez kidolgozott feladatkör és jogosítványrendszer         ismertetése a DT-vel, a kollégiumi reszortfelelősökkel, a közgyűléssel.

          határidő:    november 15­ig

          felelős:        DT titkár, koll.vez.,

          - Házirend, napirend  ismertetése, kifüggesztése a kollégiumi faliújságokon.
          határidő:    szept. 20.
          felelős:        koll.vez. épületfelelős nev. tanár, DT titkár,

          - Kőszeg város nevezetességeinek megtekintése, múzeumlátogatás – 9. évfolyam

          határidő:    szept. 25.
          felelős:        Honismereti szakkör vezetője, DT titkár,

          - Kulturális rendezvényekre szervezés
          határidő:    folyamatos
          felelős:        Cséryné K. Lívia, Kővári L., kult.f. tanár, DT kultf.,

- Hagyományos ünnepek, rendezvények

- Szent Márton napi fáklyás felvonulás-nov. 11. /Ecker J../
- Kollégiumi  karácsony, dec.21. (csütörtök) 18,00 óra (Kemenes Andrea, ünnepély és beszéd, isk.lelkész, DT,)

          - Diákbál - farsang,  - Vidám vetélkedők félévente.
          felelős:        koll.vez., csop.vez. tanárok, isk.lelkész
                            kult. f. DT kult. f.

          - Az egészséges életmód kialakításához esti tornatermi foglalkozások
          szervezése, fiúk-lányok számára
          határidő: szept. 15., folyamatos
          felelős:  Ecker J., DT sportf.

- TV, videó, magnó, lemezjátszó, sportszerek beszerzése, működtetésének biztosítása.
határidő:    okt. 15.
felelős:        koll.vez.
- Megyei kollégiumi versenyeken való részvétel (Édes Anyanyelvünk, Terney hét,
Vers- és prózamondó, Valentin napi vers, kollégiumi sporttalálkozó, Mozdulj országos
soprtverseny stb.)
határidő:    a kiírások szerint
felelős:koll. vez., nevelőtanárok, DT f.

          -Diákkörök, érdeklődési körök, sportcsoportok szervezésének segítése, további         támogatása.

          határidő:    folyamatos
          felelős:        nev. tanárok,  DT

          - Folyamatos együttműködés a Filmszínházzal, a Jurisics Vár Műv.Központtal.
          felelős:        nevelőtanárok, DMS-tanár, DT-titkár, kultf.

V. Az iskola és a kollégium együttműködésével kapcsolatos feladatok

          - Nevelőtanári és ofői feladatok egyeztetése, információcsere.
          határidő:    okt. 10., folyamatos
          felelős:        koll.vez. mk.vez.,   nev. tanárok, ofők

Határozatok /ki és beiratás/ vezetése – kollégiumvezető

          Törzskönyvbe beírni – kollégiumvezető

          Ügyeleti naplóban beírni: ügyeletes nevelő

Határozott idejű kollégiumi felfüggesztés szülői kérésre

          Ofők tájékoztatása – csoportnevelő

- Hiányzások tanáriban történő kifüggesztése, egyes esetekben osztályfőnökök gyors tájékoztatása.

határidő:    folyamatos
felelős:        ügyeletes nev.tanárok, koll. vez.

- Tanulói vállalások, elfoglaltságok egyeztetése.
határidő:    szept. 20.
felelős:        mk.vez.,  nev. tanárok

- Szükség esetén közös értekezlet az ofői mk. és kollégiumi mk. között.
Téma: egymás segítésének tapasztalatai, további tennivalók az eredmények
fokozása  érdekében.

          határidő:    mk-i munkatervek szerint, folyamatos
          felelős:        koll.vez., mk. vezetők (Sasváriné, Koltay Á.)

          -Az IDB - DT folyamatos együttműködése (munkamegosztás)
          felelős:        koll.vez., DMS -tanár, DT, IDB titkár


 

A Kollégiumban az alábbi tanulást segítő és szabadidős foglalkozások működnek a 2017/2018-as tanévben

 

Foglalkozás

megnevezése

Foglalkozás

vezető

Foglalkozások időpontja

 

 

 

tanulást segítő foglalkozások-korrepetálások

Matematika felzárkóztatás, korrep.

Ecker János

Hétfő: 15,15 – 16,00

Kémia felzárkóztatás, korrepetálás

Ecker János

Szerda: 18 - 18,45

Matematika  korrepetálás

Cséryné Kiss Lívia

Szerda: 20,00 – 20,45

Szakmai tantárgy korrepetálás

Kemenes Andrea

Csütörtök: 19,15 – 20,00

Számítástechnika

Ecker János

Csütörtök: 18 – 18,45

 

 

 

 

 

 

Szabadon választott, szabadidős  foglalkozások

Kollégiumi tömegsport- fiú

Ecker János/

Kedd:19,30 - 20,15

Kollégiumi tömegsport- lány

Ecker János/

Szerda:19,30 – 20,15

Önismereti/mentálhigiénés/  -kör

Gombos Ágnes

H: fiú; Sz: lány: 18 – 18,45

Bibliakör

lelkész

Alkalom szerint/projekt fogl.

Lélek-zés /Szobalátogatás/

lelkész

Alkalom szerint

Életmód szakkör

Cséryné Kiss Lívia

Csütörtök: 15,15 - 16,00

Fotó – videó érdeklődési kör

Ecker János

Hetfő: 19,30 - 20,10

Színjátszó  szakkör

Kemenes Andrea

Kedd: 19,20 - 20,00

Lány foci

Ecker János

szerdánként

Filmklub

nevelő+lelkész

hetenként

 

 

 

 

 

MINDEN TANULÓNAK kötelezően kell egyet választania a felkínált szabadidős foglalkozások közül, és azon a tanév folyamán a választás után kötelező részt venni.

Jelentkezni a szabadidős foglalkozásokra szeptember 15-ig, a foglalkozásokat vezetőknél, illetve a csoportvezető nevelőtanárnál lehet. A foglalkozások szeptember 20-tól kezdődnek.

A tanulást segítő korrepetálások és felzárkóztató foglalkozások szintén szeptember 20-tól kezdődnek, és folyamatosan az azt igénylők mehetnek, illetve a csoportvezető nevelőtanár küldheti az arra rászoruló kollégista tanulókat, az iskolai „eredmények” függvényében.

 

 

Kőszeg, 2017. szeptember 06.

 

                                                                                                -------------------------------------

                                                                                                Koltay Árpád Kollégiumvezető